Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

เด็กดื้อ ลูกอาละวาด จัดการยังไง

ผู้ปกครองที่กำลังประสบปัญหาลูกขาดความอดทน
ไม่รู้จักรอคอย เอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรต้องได้ทันที หากถูกขัดใจ ก็ร้องไห้งอแง อาละวาด โวยวาย
หรือให้ทำงานที่มอบหมาย ก็ไม่อดทนทำให้สำเร็จ และมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์
ซึ่งทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง ที่ไม่ได้ฝึกความอดทนของลูกอย่างถูกวิธี
และการเลี้ยงดูแบบขัดใจแล้วยอมตามความต้องการของเด็ก ซึ่งเมื่อเด็กถูกขัดใจจะไม่รับฟังเหตุผลที่ผู้ปกครองอธิบายให้ฟัง
แต่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้องไห้ อาละวาด ต่อรอง แสดงความก้าวร้าว
เพื่อให้ผู้ปกครองยอมตามที่เด็กต้องการ เมื่อผู้ปกครองหมดความอดทน สงสาร หรือตัดปัญหายอมให้ในสิ่งที่เด็กต้องการ
เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เด็กเอาแต่ใจมากขึ้น ขาดความอดทน
และแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหารุนแรงมากกว่าเดิม เพื่อเอาชนะผู้ปกครอง สำหรับวิธีที่จะทำฝึกให้เด็กมีความอดทน รอคอย นั้น
เริ่มจากความต้องการของเด็ก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เด็กต้องการ โดยให้ถามความต้องการ
และรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน หลังจากนั้นให้ตอบตกลง
โดยกำหนดเงื่อนไขการรอคอยเวลาที่ชัดเจน ไม่ควรใช้คำพูด “เดี๋ยวก่อน” หรือ “แป๊บนึง”
เพราะระยะเวลาในการรอไม่ชัดเจนทำให้เด็กงอแง
หรือกลับมาถามเรื่องเวลาบ่อยๆ วิธีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน ถ้าในเด็กเล็กอาจให้นับเลข 1- 10
เมื่อเด็กสามารถดูนาฬิกาเป็นแล้วก็กำหนดเวลาเป็นนาทีได้ เช่น 5 นาที หรือ 10 นาที
ผู้ปกครองต้องรักษาสัญญาและทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเด็ก
ถึงแม้เด็กจะลืมก็ตาม เพราะจะทำให้เด็กเรียนรู้ในการรักษาคำพูด
และทำให้คำพูดของผู้ปกครองมีความน่าเชื่อถือ เมื่อสามารถสร้างเงื่อนไขให้เด็กยอมรับได้
ในครั้งต่อไปเด็กจะมีเหตุผลยอมรับข้อตกลง โดยไม่งอแง หรือต่อรอง

เมื่อเด็กสามารถอดทนรอคอยเวลาตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันได้อย่างสม่ำเสมอแล้ว
ขั้นต่อไปให้กำหนดกิจกรรมที่เด็กสามารถทำสำเร็จได้ง่ายๆ ร่วมไปกับการรอคอยเวลา
เช่น ทำการบ้าน อาบน้ำ หรือรดน้ำต้นไม้ เสร็จก่อน ถึงให้ในสิ่งที่เด็กต้องการ
และเมื่อเด็กโตเข้าสู่วัยเรียนแล้ว ถ้าสิ่งที่เด็กต้องการเป็นของเล่น หรือสิ่งของที่มีราคาแพง
ก็อาจกำหนดระยะเวลาเป็นวันหรือเป็นเดือนได้ พร้อมกับฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบ
โดยการออมเงินจากเงินค่าขนม หรือรับจ้างทำงาน มาสมทบในการซื้อสิ่งของชิ้นนั้น
ตามสัดส่วนที่ตกลงร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง

นอกจากนั้นผู้ปกครองก็ยังสามารถเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็น
เพราะเด็กจะเรียนรู้โดยดูจากผู้ปกครองเป็นต้นแบบ เช่น ผู้ปกครองชวนเด็กทำความสะอาดบ้าน ถางหญ้า
ร่วมกันซึ่งเด็กจะต้องฝึกอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ความร้อนและกระหายน้ำ
จนทำงานเสร็จแล้วจึงได้ไปเที่ยวด้วยกัน แม้แต่การพาเด็กไปซื้อของก็เป็นการฝึกให้เด็กเห็นถึงต้นแบบการอดทนที่ดี
เพราะเด็กจะได้เห็นว่า ผู้ปกครองต้องอดทนรอคอยต่อคิวซื้อสินค้า ต่อคิวจ่ายเงิน
เหมือนคนอื่น ๆ ทุกคนในร้านก็ต่อคิวซื้อกันหมด ไม่มีใครแซงกัน

หรือแม้แต่ให้เด็กได้รับรู้การกำหนดเป้าหมายของผู้ปกครองในการซื้อสิ่งของในบ้าน เช่น ซื้อทีวีใหม่ อีก 2 เดือนข้างหน้า 
ถ้าเด็กมีความต้องการมาก ก็มีแรงจูงใจในการอดทน รอคอยให้บรรลุเป้าหมายสูง
เมื่อฝึกเด็กให้ประสบความสำเร็จกับการอดทนรอคอยได้อย่างต่อเนื่องแล้วจะส่งผลดีต่อเด็ก
ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีเหตุผล เชื่อฟังผู้ปกครอง รักษาคำพูด ไม่เอาแต่ใจตัวเอง มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสูง
เพราะมีความอดทนทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ และยังส่งผลให้โตขึ้นมาก็จะมีความอดทนรอคอย
อดทนลำบากตรากตรำต่อการทำงาน มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายจนสำเร็จได้
เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเอง นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ และมีอีคิวที่ดีอีกด้วย

ที่มา

MAIN MANU
Home
Editor On Tour
Member
Web Board
Contact Us
About Us
Lesbian Zone
Lesbian Secret (18+)
Variety Zone
Cooking Book
Lesbian Books & Movie Review
Horoscope
It & Program Free Zone
Lesbian Health
News & Event
FRIENDS LINK
ข่าวสารสาระสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
บล็อกเลสเบี้ยน โดนโดน
สำนักพิมพ์สีม่วงอ่อน
เลสล่าไนซ์
ฟ้าสีรุ้ง กิจกรรมดีดีของกลุ่มชายรักชาย
ทอมดี้ไทย ถูกใจวัยทีน
สะพาน เพื่อนหญิงรักหญิง
รู้ไว้ ป้องกันได้ เมื่อมีรัก

 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com