Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
เปลี่ยนเครื่องแบบนักศึกษาให้ไม่จำกัดเพศ
Post New Topics
มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุญาตให้ นศ. แต่งกายข้ามเพศได้แล้วจ้า
(Reader : 2837)
ในที่สุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้นักศึกษาที่ประสงค์จะแต่งกายข้ามเพศ สามารถไปทำเรื่องที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แล้วนะครับ
ระหว่างนี้กำลังดำเนินเรื่องแก้ไขกฎระเบียบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับยุคสมัยต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาสักระยะ หมายความว่า กะเทย ทอม คนข้ามเพศ ทุกคนมีสิทธิครับ ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกคน

ขอขอบคุณหลายๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการผลักดันครั้งนี้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองอธิการฯ สมหมาย ส